top of page
  • Lilla barnet admin

Bättre prognos för barn födda med svår syrebrist

Prognosen för barn som föds med svår akut syrebrist har under senare år förbättrats, visar en ny avhandling av barnläkaren Boubou Hallberg, verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Forskning har bidragit till den förbättrade prognosen, med nya kliniska rutiner och bättre diagnostik. Idag finns också en ny behandlingsmetod, så kallad kylbehandling, vilket innebär att ett drabbat barn kyls ned till 33,5 grader under 72 timmar. Nedkylningen ger en minskad risk för hjärnskada för barn drabbade av syrebrist vid förlossningen.

Sedan några år finns nationella riktlinjer för att behandla barnen med hypotermi, det vill säga sänka kroppstemperaturen till 33,5 grader under 72 timmar. Boubou Hallberg visar att det trots riktlinjerna är stora skillnader i landet hur metoden används.

SvD.se har också skrivit om detta, i denna och i denna artikel.

Comments


bottom of page