top of page
  • Lilla barnet admin

Bättre barnperspektiv i vården av funktionshindrade barn

Vården för funktionshindrade barn kan förändras, enligt ett förslag från regeringen. I framtiden ska barnkonventionens perspektiv och barnets behov styra barnets vård i större utsträckning än idag.

Förslaget handlar om en lagändring av “Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS), som idag berör omkring 20.000 barn och ungdomar. Med lagändringen vill regeringen att funktionshindrade ska få vård och hjälp utifrån den enskildes behov. Bättre dialog med funktionshindrat barn om den vård och behandling som ges, är ett område som ska förbättras enligt förslaget.

I nyhetsinslaget på Sveriges radio intervjuas två personer med anknytning till Lilla barnets fond – Kenneth Johansson, (C), ordförande i Socialutskottet och “Lilla barnets riksdagsman” – Ankie Harris, mamma till en för tidigt född pojke och en av initiativtagarna till Lilla barnets fond

Comments


bottom of page