top of page
  • Lilla barnet admin

600 000 kr till bättre vård av nyfödda


L2UfIls7W40CO286-NyVVKPG85UVsKjlx8cNXQifnx8

Från vänster: Ingela Rådestad, Ola Andersson, Mats Eriksson, David Ley (tog emot diplom som handledare till Åsa Jungner), Carina Mallard samt Lilla barnets fonds ordförande Eva Berggren Boström. Tomas Wester hade inte möjlighet att närvara. Foto: Ulrika Undén


Idag delade Lilla Barnet fond ut forskningsanslag för 2016. Fondens ordförande Eva Bergren Boström delade ut diplom till följande sex ansökande som tilldelades årets anslag på sammanlagt 600 000 kr. Tomas Wester blev vald till att bli årets Nils W. Svenningsens stipendiat för sitt projekt om tarmsjukdom hos prematurer.

  1. Ola Andersson (Uppsala Universitet): Effekten av tidig respektive sen avnavling på förekomsten av anemi vid 8 respektive 12 månaders ålder samt på deras senare utveckling – en randomiserad studie utförd i Nepal.

  2. Carina Mallard (Göteborgs Universitet): Saving the newborn brain: advanced Nanotech based intervention for treating neonatal hypoxia-ischemia.

  3. Tomas Wester (Karolinska Universitetssjukhuset): The extremely preterm bowel and Necrotizing Enterocolitis.

  4. Mats Eriksson (Universitetssjukhuset Örebro): Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad nyföddhetsikterus.

  5. Ingela Rådestad (Sophiahemmets högskola, Stockholm): Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall.

  6. Åsa Jungner (Skånes Universitetssjukhus, Lund): Systemic haemolysis and hyperoxemia in an immature brain.

Lilla barnets fonds beskyddare H.K.H. Carl Philip skulle närvarit och delat ut diplom, men pga säkerhetsmässiga skäl fick detta ställas in.

Kommentarer


bottom of page