top of page
  • -

2021 års anslagsutdelning

Uppdaterat: 3 nov. 2021

Den 28 oktober delade Lilla barnets fond ut årets forskningsanslag till framstående forskare inom nyföddhetsvården. Fondens beskyddare Prins Carl Philip deltog under den högtidliga utdelningen som ägde rum i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.


Den första anslagsutdelningen ägde rum 2010, och drygt 60 anslag har vi kunnat dela ut under dessa år tack vare alla bidrag och gåvor som vi har fått av såväl privatpersoner som företag. Varje bidrag gör skillnad och tillsammans leder de till att ännu fler viktiga forskningsprojekt kan bedrivas och bidra till ökad kunskap och utveckling inom nyföddhetsvården.Prins Carl Philip mötte några av de duktiga forskare som tilldelades årets forskningsanslag.
Lilla barnets fonds sekreterare Elisabeth Olhager var värd för utdelningen.

Forskningsnämndens ordförande Magnus Domellöf höll ett kort anförande och berättade om arbetet kring nomineringen av de olika forskningsprojekten.

Wibke Jonas, årets Nils W Svenningsen stipendiat, höll ett populärvetenskapligt föredrag om den forskning som hon bedriver.Mottagare av 2021 års forskningsanslag

Wibke Jonas

  • Projekt: Effects of immediate skin-to-skin contact after very preterm birth: a randomized controlled trial.

Hanna Danielsson

  • Projekt: Optimerad behandling av prematuritetsrelaterade sjukdomar via ”next-generation” precisionsmedicin och artificiell intelligens.

Anna Gudmundsdottir

  • Projekt: Defining the patent ductus arteriosus shunt significance and association with the development of retinopathy of prematurity in extremely preterm infants - PDA diagnostics Control in the Mega Donna Mega cohort.

Alexander Rakow

  • Projekt: Nutritional- and growth-related outcomes as well as necrotizing enterocolitis and sepsis risk in extremely preterm infants supplemented with probiotics.

Tomas Wester

  • Projekt: Nekrotiserande enterokolit – en randomiserad kontrollerad pilotstudie med ”remote ischemic conditioning.

Kommentare


bottom of page