top of page
  • Lilla barnet admin

2011 året pristagare utsedda

Nu är 2011 års pristagare utsedda. Vilka det är blir offentligt 27/10 i samband med anslagsutdelningen på Svenska perinatalmötet i Stockholm. Som förra året kommer HKH Prins Carl Philip att dela ut priserna.

Alla forskare som sökt pengar till forskning kommer att meddelas den närmaste tiden huruvida de fått eller inte fått anslag.

Särskilt glädjande i år är att så många som 35 ansökningar skickades in. Mer än 8 miljoner söktes!

Även om Lilla barnets fond i år kan dela ut 305.000 kronor, 15% mer än förra året, är behovet av forskningspengar till nyföddas sjukdomar stort.

Komentar


bottom of page