top of page
  • Lilla barnet admin

10 dagar kvar att söka forskningsanslag

Nu är det bara 10 dagar kvar innan ansökningstiden för att söka forskningsanslag går ut. Deadline är 2011-08-31.

Ansökningsformuläret ska skickas till info@lillabarnet.se senast 2011-08-31. Den underskrivna originalhandlingen ska vara sekretariatet tillhanda senast 2011-09-02.

Klicka här för mer information och för att ladda ned ansökningsformuläret.

#Anslag #utlysning

bottom of page