top of page
  • Lilla barnet admin

Ökade anslag för svensk nyföddhetsforskning vid årets prisutdelning

Idag delar Lilla barnets fond, för femte året i rad, ut anslag för forskning inom svensk nyföddhetsvård. Fem forskare har tillsammans tilldelats 330 000 kronor, som delas ut i samband med Svenska perinataldagarna på Svenska Läkarsällskapet i Stockholm. Var tionde barn som föds i Sverige måste vårdas på neonatalavdelning efter förlossningen och det finns ett stort behov av forskning inom nyföddhetsvården.

– Det känns fantastiskt att vi kan dela ut en något högre anslagssumma i år jämfört med i fjol. Anslagssumman styrs av hur mycket pengar vi har samlat in under året och det är oerhört glädjande att vi nu kan se att en allt större vilja i samhället att stötta svensk nyföddhetsforskning, säger Eva Berggren Broström, ordförande i Lilla barnets fond.

Totalt 23 ansökningar om projektbidrag/doktorandstipendium har inkommit till årets ansökningsomgång i Lilla Barnets Fond. Följande fem ansökningar tilldelas årets projektanslag. Eva Henckel har dessutom blir vald till att bli årets Nils W. Svenningsens stipendiat för hennes projekt om lungsjukdom hos prematurer.

Ola Andersson (Uppsala) ”Effekten av tidig respektive sen avnavling på förekomsten av anemi vid 8 respektive 12 månaders ålder samt på deras senare utveckling – en randomiserad studie utförd i Nepal.” Gunilla Ajne (Stockholm): ”Teknik, kunskap och objektivitet – Utveckling av instrumentell förlossning för optimering av perinatalt utfall. ” Ewa Henckel (Stockholm) ”TELLUS – TELomerer, LUngsjukdom och oxidativ Stress hos för tidigt födda barn.” Ingela Rådestad (Stockholm) ”Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall.” Victoria Karlsson (Uppsala) ”Optimerad syrgastillförsel under generell anestesi av nyfödda barn.”

Comments


bottom of page