top of page
  • Lilla barnet admin

Årsmötet 2011

Årets årsmöte, 12/5, hölls på “Europas modernaste neonatalavdelning”, nyligen öppnad på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Årsmötet var givande! Många frågor hann diskuteras och styrelsen fick många bra förslag att arbeta vidare med under det kommande året.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Som tidigare fortsätter styrelse och forskningsnämnd att arbeta helt ideellt, utan arvode.

För privatpersoner blir medlemsavgifterna oförändrade 2011: 100 kr för student, 250 kr för individuellt medlemskap och 400 kr för familjemedlemsskap.

Däremot skapas två olika företagsmedlemsskap: för företag med mindre än 100 anställda blir avgiften 1000 kr, och för större företag blir avgiften 5000 kr.

Verksamhetsberättelsen för 2010 finns tillgänglig för nedladdning på sidan Dokument.

Comentários


bottom of page