top of page
  • Lilla barnet admin

Årsmöte 17 april kl 16.00

Den 17 april kl 16.00 har Lilla Barnets Fond årsmöte

Årsmötet kommer denna gång att ske via telefonkonferens, detta med anledning av Covid-19.

Anmäl ditt deltagande till info@lillabarnet.se senast den 6/4, därefter skickas instruktioner och telefonnummer till dig.

Plats: Via telefonkonferens. Instruktioner och telefonnummer skickas efter anmälan.

Anmäl deltagande till info@lillabarnet.se

1. Mötet öppnas

2. Upprop och fastställande av röstlängd

3. Mötet har sammankallats enligt stadgarna

4. Val av mötes ordförande

5. Val av mötes sekreterare

6. Val av mötets protokolljusterare

7. Dagordningen fastställs

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisorns berättelse. Fastställande av balans- och resultaträkningen av revisorn.Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11.Arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i forskningsnämnden under 2019.

12.Medlemsavgifter (250 kr för enskild, 100 kr för studerande, 400 kr för familj, 1000 kr för mindre företag, 5000 kr för större företag (> 50 anställda))

13.Antalet medlemmar i styrelsen (10 ordinarie och 3 suppleanter)

14.Val av övriga ledamöter

15.Val av auktoriserad revisor.

16.Valberedningens ledamöter: Hjalmar Didriksson (2017-2020), sammankallande, Stefan Johansson (2018-2021).

17.Övriga ärenden

18.Mötet avslutas

Comments


bottom of page