Samarbetspartners

Lilla barnets fond samarbetar med företag som på olika sätt bidrar vår verksamhet.
svensk_fastabbvie_s

MSL Group / Stockholm officeProjektplatsen
Bonnier TidskrifterColor your life
Baxter

Företräder du ett företag som vill samarbete med Lilla barnets fond?
Tag kontakt!

Företag och juridiska personer kan också bli medlemmar i Lilla barnets fond.
Teckna medlemskap här! Företagsmedlemmar listas här!