Företagsmedlemmar

Lilla barnets fond välkomnar även företag och andra juridiska personer som medlemmar.
Årsavgiften är 1000 kronor eller 5000 kronor (<50 respektive ≥ 50 anställda).
Klicka här för att bli medlem.

Under 2015 är följande företag medlemmar i Lilla barnets fond. Tack för ert stöd!