Presentation av styrelsen

  eva_bw_sEva Berggren Broström är ordförande i Lilla Barnets Fond och har varit med i arbetet kring fonden sedan starten. Eva har arbetat många år som neonatolog och är nu chef för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Hennes engagemang och forskning handlar om hur det går med för tidigt födda barns lungor, ffa de som utvecklar kvarstående lungproblem, bronchopulmonell dysplasi (BPD). Fn pågår en studie där vi följer hur prematurfödda unga vuxnas lungfunktion utvecklats. Eva är även mormor till 2 flickor som fick starta sina liv på neontalen.
ankie_ramVice ordförande Ankie Björk Harris. Prematurmamma till Dean född vecka 24. Haft projektuppdrag åt Svenska Diabetesförbundets forskningsfond i samband med marknadsekonomsexamen. Under samvårdstiden uppmärksammade hon det stora forskningsbehovet som finns inom neonatalvården och såg likheter med Diabetesförbundets forskningsfonds problembild – att skapa opinion för behovet och hitta givare utanför det berörda segmentet.  Tillsammans med läkarna Mats Blennow, Anna-Karin Edstedt Bonamy, Stefan Johansson och Eva Berggren Boström, grundades Lilla Barnets Fond 2008. För övrigt driver Ankie Svensk Fastighetsförmedling och tar med sig Lilla Barnets fonds syfte i all sin kundkommunikation.
susanneBWsSusanne Abenius är kassör i Lilla barnets fond. Hon är barnsjuksköterska, numera pensionerad, och tjänstgjorde fram till 1998 på barnklinikerna i Örnsköldsvik och Gävle. Därefter var hon biträdande programchef och vårdchef vid Neonatalverksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus till 2007. Susanne har under åren inom barnsjukvården arbetat för barnens rätt till information och förberedelse samt för föräldrarnas rätt och möjlighet att vara hos sina sjuka barn. Under åren på Astrid Lindgrens Barnsjukhus öppnades neonatala samvårdsavdelningar både i Danderyd och Solna.
ingridBW_sIngrid Hansen Pupp är sekreterare i Lilla barnets fond. Ingrid arbetar som barnläkare och neonatolog vid Skånes Universitetssjukhus. Hon disputerade 2008 med en avhandling som handlade om inflammation och tillväxtfaktorer hos mycket prematurfödda barn och bedriver idag fortsatt forskning vid Lunds Universitet med särskild inriktning på höggradigt prematurfödda barn. Ingrid har även medverkat som författare i läroböckerna Neonatologi och Akut Pediatrik.
bonamy_bw_sLedamot Anna-Karin Edstedt Bonamy är en av grundarna till Lilla barnet fond och styrelseledamot i föreningen. Sedan 2009 är hon specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, utbildad vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Anna-Karin disputerade 2008 på en avhandling som handlar om hjärt-kärlsystemets utveckling efter för tidig födelse. Efter disputation har hon fortsatt forska vid Karolinska Institutet och handleder flera doktorander inom projekt som rör nyföddas hälsa. Sedan 2010 arbetar hon som barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm, där hon också innehar uppdraget som studierektor för specialistutbildningen till barnläkare. 2014 blev Anna-Karin vald till vetenskaplig sekreterare i Svenska Barnläkarföreningen.
annika_ramLedamot Annica Holmberg, föräldrarepresentant i Lilla Barnets fond. Mamma till två tonårssöner som båda behövde neonatalvård direkt efter förlossningen - en på grund av för tidig födsel och den andra till följd av komplikationer i anslutning till förlossningen. Idag är båda sönerna friska idrottskillar och Annica vill bidra till att fler barn får en bra start i livet och därmed bättre hälsa och livskvalitet efter nyföddhetsperioden. Annica har arbetat med kommunikation inom området medicin och hälsa i närmare 20 år och arbetar nu som kommunikationschef på ett läkemedelsbolag.
anders_bw_sLedamot Andreas Ohlin är överläkare och verksamhetschef vid barnkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Andreas har ett specialintresse för infektionssjukdomar och bedriver forskning vid Örebro Universitet om hur man diagnosticerar och förebygger infektioner hos nyfödda. Andreas är en flitigt anlitad föreläsare och hans forskning har under senare år uppmärksammats med både Svenska Hygienpriset 2014 och Forskar Grand Prix 2013.
Ledamot Elisabeth Olhager, styrelseledamot, är barnläkare och neonatolog. Elisabeth arbetade i flera år i Linköping, men är sedan några år tillbaka verksamhetschef på Skånes Universitetssjukhus för bl a Neonatalverksamheten. Hon disputerade 2003 om kroppssammansättning hos nyfödda och för tidigt födda och har därefter fortsatt forska om kroppssammansättning, smittspridningar inom neonatalvård och varit med i den nationella studien EXPRESS om uppföljning av för tidigt födda. Under ett år forskade hon vid ett Universitet i Melbourne, Australien om dopaminets påverkan på den omogna hjärnan. Elisabeth har även skrivit nationella riktlinjer om hur nyfödda ska tas om hand på BB samt uppfödning av extremt för tidigt födda. Hon har skrivit bokkapitel i läroböcker i pediatrik och neonatologi.

mallallpere100Ledamot Mall Allpere, styrelsemedlem, är interaktionsdesigner och tjänstedesigner. Mall har en systerson som började sitt liv på neonatalavdelning och har under sitt tidigare yrkesliv som designer arbetat med intensivvård och anestesi för barn. Mall är nu User Experience manager på Telia och har tidigare varit Interaktionsdesign chef på Electrolux. I sitt yrke arbetar Mall med användarnas upplevelse av hela tjänsten.

karin_blomqvistLedamot Karin Blomqvist är styrelsemedlem i Lilla Barnets fond efter årsmötet 2016. Karin har +5 års erfarenhet innanför strategi och innovation, och arbetar för tillfället som program direktör för IKEA Bootcamp - IKEAs första startup program som hon leder i sin roll som projektledare hos Rainmaking. Karin har jobbat med strategirådgivning för både stora internationella företag som General Electric, LEGO och Getinge i sitt jobb som management konsult, samt med rådgivning för entreprenörer hos mindre startups i hennes nuvarande jobb hos Rainmaking. Karin har erfarenhet inom projektledning, strategi, entreprenörskap, kommunikation & marknadsföring, och har en MSc i Strategi och Finans från Copenhagen Business School..

Niclas Grunewald är suppleant i styrelsen, invald vid årsmötet 2017. Grundare och vd för Creo Media Group, som är Sveriges ledande kommunikationsbyrå specialiserad på rörlig media. Niclas arbetar som kommunikationsrådgivare och producent med en bakgrund som journalist och programledare på SVT och TV4. Född i läkarfamilj med flera barnläkare närstående. Två barn som snart är vuxna.

Suppleant Paulina Rickberg Wallde, ambassadör och styrelsemedlem i Lilla barnets fond och mamma till två pojkar, varav en är extrem prematur. Paulina arbetar med textildesign samt som textilagent i familjeföretaget Lillemor Wallde AB och även med kommunikation hos Lägenhetsbyte Sverige AB. Paulina har även blivit invald i Prematurförbundets styrelse då hon brinner för att arbeta med frågor gällande nyfödda och prematura barn.
adrian_ihredalAdrian Iredahl är suppleant i styrelsen sedan årsmötet 2016. Adrian avslutar för tillfället sina MSc studier på Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare erfarenhet från arbete som strategikonsult på Roland Berger och som analytiker på investeringsföretaget Alfvén & Didrikson. Utöver detta har han tidigare också varit regional ordförande inom Röda Korsets ungdomsförbund.