Valberedning

Lilla barnets fonds valberednings arbete följer de riktlinjer som finns i: Styrdokument_för valberedningen_130413. Vill du kontakta valberedningens ledarmöter går det bra: Ordförande: Hjalmar Didrikson Tel: 08-559 24 899 hjalmar@alfvendidrikson.com Övriga ledarmöter: Stefan Johansson Tel: 08-123 55420 stefan.johansson@ki.se David Ley