Valberedning

Lilla barnets fonds valberednings arbete följer de riktlinjer som finns i: Styrdokument_för valberedningen_130413.

Vill du kontakta valberedningens ledarmöter går det bra:

Ordförande:

Hjalmar Didrikson
Tel: 08-559 24 899
hjalmar@alfvendidrikson.com

Övriga ledarmöter:

Stefan Johansson
Tel: 08-123 55420
stefan.johansson@ki.se

David Ley