Om fonden

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Klicka på nedanstående sidor för att läsa

- hur Lilla barnets fond är organiserad
- Prins Carl Philip – beskyddare
- vanliga frågor & svar
- presentation av styrelsen
- offentliga dokument som stadgar, jävsregler och information till massmedia