Om fonden

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Klicka på nedanstående sidor för att läsa

– hur Lilla barnets fond är organiserad
– Prins Carl Philip – beskyddare
– vanliga frågor & svar
– presentation av styrelsen
– offentliga dokument som stadgar, jävsregler och information till massmedia