Sponsring

Företag kan stödja Lilla barnets fond genom att bli företagsmedlemmar. Detta medlemskap kostar 1000 kronor per kalenderår. Klicka här för att ansöka om medlemskap.

 

Lilla barnets fond samarbetar också med företag genom så kallat företagsstöd eller signummärkning.

 

Företagsstöd innebär att Lilla barnets fond skänks ett ekonomiskt bidrag eller att företaget erbjuder tjänster utan att dessa debiteras.

Signummärkning innebär att vår logotyp exponeras tillsammans med en produkt från ett företag.

 

Vi skriver alltid ett skriftligt avtal med de företag vi samarbetar med. Alla avtal är tidsbegränsade. Ett företag kan erbjudas ensamrätt till till exempel signummärkning i sitt marknadssegment för den tid som avtalet gäller.

 

Tag kontakt med oss om du representerar ett företag som vill samarbete med Lilla barnets fond.

 

Kontaktperson: Ankie Harris (ankiebjork@gmail.com)