Bli medlem

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. Organisatoriskt är vi en “ideell förening”. Alla kan bli medlemmar i Lilla barnets fond.

Förutom att bidra till att svensk forskning om det “lilla barnet” får alla medlemmar vårt elektroniska nyhetsbrev. Som medlem kallas man också till årsmötet. På sikt kommer Lilla barnets fond att göra en medlemstidning.

Årsavgiften för medlemskap är

  • 100 kronor för ungdom/student
  • 250 kronor för privatperson
  • 400 kronor för familj
  • 1000 kronor för litet företag (<50 anställda)
  • 5000 kronor för stort företag (≥50 anställda)

Medlemskapet gäller per kalenderår.

Vi bekräftar ditt medlemsskap när avgiften registrerats av vårt sekretariat.

Du kan välja att registrera ditt medlemsskap på tre olika sätt:

 

  1. SWISH-inbetalning. Betala avgiften till 1234 701 280. Ange namn, hemadress och e-postadress i meddelande-rutan.
  2. klicka här för att ladda ned en blankett du fyller i och skickar med vanlig post
  3. fyll i nedanstående formulär och betala årsavgiften till plusgiro 900155-3

Namn

Gatuadress

Postnummer

Ort

Epost

Telefonnummer (valfritt)

Jag/vi vill bli medlem som
ungdomprivatpersonfamiljlitet företagstort företag

Om du vill skriva ett meddelande, gör det i rutan nedan (valfritt)

Jag/vi godkänner att uppgivna uppgifter registreras i medlemsregistret för Lilla barnets fond.
I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill Lilla barnets fond lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera uppgifterna (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för verksamhet kopplad till Lilla barnets fond (17 § PuL).