Livet på Neo – bidrag

Vi har fått vårt första bidrag från försäljningen av boken Livet på neo och vi har fått in 2 717 kr. Ett bidrag kommer till stort nytta för forskningen!

Stort tack!