Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Avhandling om betydelsen av tidig näringstillförsel till extremt för tidigt födda barn

Avhandling om betydelsen av tidig näringstillförsel till extremt för tidigt födda barn

En av våra första stipendiater, Elisabeth Stoltz Sjöström presenterade sin avhandling under förra året. Hennes forskning har uppmärksammat att vi kan förbättra näringstillförseln till de extremt för tidigt födda barnen. Läs här när hon berättar själv om sin forskning: Betydelsen av tidig näringstillförsel till extremt för tidigt födda barn. I mitt avhandlingsarbete, The impact of […]

Bilder från Spring för det lilla livet 2015

Bilder från Spring för det lilla livet 2015

Här kommer bilder från loppet. Alla foto nedan Nordahl Bild; nordahlbild@gmail.com: Sponsorer:

Vi fick ett brev och blev rörda, glada och stolta

Vi fick ett brev och blev rörda, glada och stolta

Vi fick ett mail till Lilla Barnets fond som berörde på många plan. Sorg över Lillys öde, tankar till alla föräldrar som drabbas, men också glädje och stolthet över hur många engagerade och stöttande människor som finns i vårt land – och att vi i Lilla Barnets fond fick förtroendet att förvalta de insamlade pengarna. […]

Bidrag från Lilla Barnets fond har gett ökad kunskap om bakterier som drabbar prematura barn

Bidrag från Lilla Barnets fond har gett ökad kunskap om bakterier som drabbar prematura barn

Den 9 december 2014 disputerade Eva Hell som var en av de första som fick forskningsanslag från Lilla Barnets Fond redan 2010. Evas forskning handlar om Koagulasnegativa stafylokocker, som är en vanlig hudbakterie och den vanligaste orsaken till vårdrelaterade infektioner hos tidigt födda barn. – Doktorandanslagen som jag fick var mycket viktiga för mig och […]