Om Lilla barnets fond

Alla nyfödda kommer inte till BB.
Vart tionde barn startar sitt liv på en neonatalavdelning.

Det är ofta chockartat för föräldrar och nära omgivning när det nyfödda barnet behöver neonatalvård. Något som varje år drabbar 10000 barn i Sverige. De flesta har snabbt övergående problem och kan komma hem redan efter några dagar. Men, andra är svårt sjuka och kan behöva avancerad vård under lång tid.

Fler och fler barn överlever men sjukdom i samband med födelsen kan sätta spår. För resten av livet.

Mer forskning behövs för att bättre förebygga och behandla sjukdom hos nyfödda barn. Därför startades Lilla barnets fond, av föräldrar, barnläkare och forskare. För att samla in pengar till forskning.

Vi vill få lika stor betydelse för nyfödda barn, som Barncancerfonden har för barn med cancer.

Ge en gåva eller bli medlem i Lilla barnets fond.


Eva Berggren Broström
barnläkare och ordförande i Lilla barnets fond