lbf572

Lilla barnets fond ger bidrag till forskning om nyfödda barn.

Mer än 10 000 nyfödda barn i Sverige, och miljontals i världen, behöver varje år avancerad vård efter födseln för att överleva och inte drabbas av livslånga funktionsnedsättningar. Forskningen kring nyfödda räddar liv och hjälper barn att växa upp till ett så bra liv om möjligt.

Lilla barnets fond är en idéell organisation som har huvudändamål att samla in pengar till medicinsk forskning om sjukdomar hos svårt sjuka nyfödda barn.

Var med och ge fler barn chansen att växa upp och leva ut sitt fulla potential!

 

Beställ fina julkort från Lilla barnets fond!

Julkorten är i A5-format och årets nya motiv är som vanligt skapat av Rebecka Lagercrantz, barnläkare och konstnär. Korten säljs i buntar om 5 stycken och kostar endast 50 kronor per bunt inklusive frakt. Maila din beställning till info@lillabarnet.se, ange antal buntar och namn och adress dit vi ska skicka.

 

I samband med världsprematurdagen ges Johanna Darnéus bok, Livet på Neo, om neonatalvård ut. 

Livet på neo består av två delar, i den första följer vi nio familjer i deras neovardag. Den andra delen är mer faktabaserad och där beskriver vi neonatologins utveckling ur olika perspektiv (barnsköterskans, sjuksköterskans, psykologens, läkarens osv.) och låter två neopionjärer (Hugo Lagercrantz och Agneta Kleberg) spåna kring framtidens neonatologi. 

Bokens syfte är att skapa hopp, gemenskap och ge korrekt fakta till föräldrar och anhöriga vars barn vårdas på neo men också att höja allmänhetens kunskaper om neonatalvård då så många som vart tionde barn börjar sitt liv på en neonatalavdelning. 

Boken är ett ideellt projekt och fem procent av bokens intäkter tillfaller Lilla barnets fond. Stort tack Johanna! Här kan ni läsa mer om boken samt provläsa några utdrag: http://www.eklundhpaglert.se/project/livet-pa-neo

 

Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2020