Tack!

image002

Till alla gåvogivare och trogna medlemmar  

Vårt varmaste tack för ert stöd under det gångna året!

  

Styrelsen i Lilla barnets fond

Svara